Portfölj
Peppar
Kontakt
Arbetssätt

Presentationer

Förmedling av budskap
Luddiga visioner, snurriga idéer och diffusamål går att göra kristallklara och övertygande genom att göra dem konkreta. Vilket som är det bästa sättet beror på vilka som ska övertygas och budgeten. Det kan t.ex. vara:
• enkla skisser i en bok
• formgivning och projektering av en hel utställning
• en 5 minuters dataanimation till en mässa i Italien
• skisser, CAD-bilder och modeller av en uppfinning
• en Powerpointpresentation som säljer in ett projekt internt