Portfölj
Peppar
Kontakt
Arbetssätt

ALFA LAVAL

Maskindesign - a giant step forward
Design av Alfa Lavals största maskinserie genom tiderna. "A small footprint - a giant step forward" var den slogan som separatorenheten lanserades med. Liten volym, enkel installation, god hanterbarhet och förtroendeingivande design är de viktigaste egenskaperna. Arbete med frigolitmodeller i fullskala parallellt med 3D-CAD bidrog till att separatorenheten komprimerades betydligt jämfört med föregångarna.

Det långvariga samarbetet mellan konstruktörer och designer har även resulterat i unika konceptkonstruktioner.