Portfölj
Peppar
Kontakt
Arbetssätt

Arbetssätt

Design bygger på ett nära samarbete med täta kontakter där designerns roll är att tolka uppdragsgivaren och ta fram lösningar som uppfyller ställda krav. Ett första samarbete är ofta ett mindre skissuppdrag. Om rätt förutsättningar finns kan det leda till omfattande arbete med allt från idékoncept, produktformgivning, framtagning av förpackningar, ända fram till framtagning av mässmaterial.

Designprocessen i korthet

• Brief - genomgång av förutsättningar

En vision skapas utifrån de önskemål och möjligheter som finns. Därefter sker insamling av information, intervjuer av specialister, brukare och andra delaktiga i projektet.

• Skiss och idéframtagning
Olika kreativa metoder hjälper till att ta fram mängder av idéer. De bästa väljs ut och presenteras i form av snabba skisser, enkla modeller och CAD-bilder. Dessa diskuteras och utvärderas.

•Vidareutveckling och slutgiltig design
Fortsatt arbete med att successivt arbeta fram optimala lösningar.

Presentation
Resultatet presenteras i form av databilder, ritningar, animationer, modeller, rapporter, rapid prototyping.......